Arhiva
Popular Posts

Ziua internațională a monumentelor istorice

by .

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a instituit pe data de 18 aprilie Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor, care se celebrează anual, începând cu 1983. Ziua de 18 aprilie este sărbătorită în întreaga lume. Unul dintre scopurile principale ale sărbătorii e de a promova conservarea, protejarea, valorificarea monumentelor de patrimoniu cultural mobil, imobil şi imaterial.

Patrimoniul cultural al Republicii Moldova ocrotit de stat este alcătuit din circa 5697 monumente de categorie naţională plasate sub protecția statului. Din totalul de 5697 de monumente, 1333 sunt monumente comemorative (busturi, statui, placi comemorative, opere comemorative de război. Din această categorie de bunuri - 387 monumente comemorative sunt amplasate în capitală.

Mai jos prezentăm câteva monumente istorice de patrimoniu cultural din orașul Chișinău.

 

1. Alexei Mateevici, 85

Clădirea fostului gimnaziului pentru fete fondat de baronesa Iulia A. von Gheiking

Clădirea a fost construită în anii 90 ai secolului al XIX-lea. Din 1892 a fost sediul gimnaziului pentru fete fondat de baroana Iulia A. von Gheiking, din 1918 a funcţionat liceul A. Donici. La sfârşitul anilor 30 a fost o parte componentă a liceului industrial. În perioada postbelică aici s-a aflat sediul Sovetului Comisarilor Norodnici ai RSSM, apoi – şcoala medie nr. 5. Clădirea are un aspect monumental, faţada fiind dominată de un portic din patru coloane a ordinului doric, partea superioară a căruia prezintă un balcon, care întruneşte şi dubla funcţie de tribună în cazul festivităţilor şcolare. Arhitectura clădirii este în stil eclectic cu reminiscenţe neoclasice.

 

 

2. Alexei Şciusev, 103

Cladirea fostului orfelinat, mai tarziu carmuirea zemstvei Guberniale a Basarabiei

 

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea Duma urbană a indicat un lot de pământ, pe străzile Leova, Buiucani şi Meşanskaia, 1908 stânjeni pătraţi pentru construcţia orfelinatului din Chişinău. La sfârşitul secolului al XIX-lea aceste case au fost transmise Zemstvei guberniale. S-a păstrat planul cartierului alcătuit în 1889 de către inginerul Paraschivoglu. Clădirea principală şi blocurile de la colţ erau construite, în ele aflându-se pavilionul expoziţiei agrare şi erau etalate obiectele de artizanat. Clădirea orfelinatului conţinea clase pentru lecţii şi ateliere pentru instruirea prin muncă. Interioarele au păstrat carurile din ceramo-plastică, cu care sunt pavate culoarele, o sală, în care s-a aflat iniţial Muzeul de meşteşuguri, a păstrat decoraţia plastică din stucaturi.

 

3. Alexei Şciusev, 77

Casă în care s-a născut şi a locuit arhitectul A. Şciusev

 

În anul 1851 Comitetul de construcţii Chişinău-Izmail a vândut consilierului de curte Victor Petrovici Şciusev o parcelă de pământ viran. În acelaşi an, Comitetul a confirmat proiectul clădirii, cu cererea de a fi construit în timp de doi aniCasa a fost ridicată între anii 1851–1853 după un proiect model, numit "cinci stângeni", alcătuită din 5 odăi. În această casă s-a născut în 1873 şi a locuit până în 1897 eminentul arhitect academician a. V. Şciusev, numele căruia poartă strada. A fost o casă-muzeu memorial, cu o tăbliţă instalată pe perete.

 

4. Clădirea fostei mori de aburi, Moara Roşie, 5 A,B

 

Legenda locului ne relatează că pe locul Morii Roșii de astăzi, începând cu anii 1850 apăruse una din primele mori cu abur din Chișinau. La început era construită din lemn de dimensiuni nu prea mari. Cu timpul însă moara este reconstruită și deja la 1884 pe locul vechii mori din lemn, avem înalțată o splendidă moară din piatră construită în trei nivele.

 

5. Conacul familie Nazarov, str strada Columna 110.

 

Vila a fost construită în anii ’80 ai secolului XIX, în stil eclectic, cu elemente rococo. Primele informaţii documentare cu privire la proprietatea imobiliară datează din 1900. În acea perioadă, proprietari erau fraţii Ivan şi Nicolai Stepanovici Lebedev, iar mai târziu, vila a ajuns în proprietatea negustorului Iacob Nazarov.

 

6. Alexei Mateevici, 60 A

Castel de apă

A fost construită în 1892 după proiectul arhitectului A.I. Bernardazzi. Este un valoros monument de arhitectură industrială, realizat în stil eclectic. În timpul seismelor a fost deteriorat, fiind reconstruit după imaginile de epocă în anii 1980–1983, dar cu excepţia foişorului de foc din partea superioară, construit iniţial din lemn, formele cărui au fost repetate în piatră. Platforma de observaţie, pe care se află foişorul de foc, este susţinut de console masive, mărginită de un parapet din piatră. Foişorul de foc are pereţii penetraţi de goluri mari cu geamuri, despărţite de piloni de piatră, pe care se sprijină acoperişul ci streşini largi, care acoperă întreaga platformă. În interiorul castelului s-a păstrat scara metalică, fabricată la uzina din Chişinău a lui Serbov-Sîrbu.Astăzi este sediul muzeului oraşului.

7. Mitropolit Dosoftei, 138

Complexul de clădiri ale Depoului şi cârmuirii fostei societăţi "Tramvaiul Chişinăului"

 

Organizarea circulaţiei cu tramvaiul tras de cai, în Chişinău a fost realizată de o Societate Anonimă din Belgia. Proiectele clădirilor complexului de întreţinere şi reparaţie a vagonetelor şi a mecanismelor au fost aprobate în 1912 la Sankt-Petersburg. În 1913 s-a început construcţia depoului, pe loc viran la marginea de atunci a oraşului, la staţia terminus a liniilor tramvaiului. Particularităţi caracteristice arhitecturii clădirilor cu menire tehnică sunt suprafeţele netede ale pereţilor, cu goluri de ferestre mari, de tip industrial, fără ancadramente, şi scoaterea în evidenţă a structurii portante. În aspectul exterior al clădirilor un rol activ revine cărămizii roşii aparente, contrastantă prin culoare cu piatra de carieră. Arhitectura clădirilor a păstrat soluţia iniţială, cu excepţia faţadei principale a hangarului, la care, din partea străzii Mitropolit Dosoftei, au fost alipite volume inestetice, iar o parte a clădirilor, orientate spre strada Calea Orheiului au fost acoperite cu un strat de mortar cu factură aspră monocromă.

Despre noi

Compania IUVAS activează în domeniul industriei ușoare de la 24 februarie 1998.
Ea este localizată în zona industrială a municipiului Chișinău, sectorul Ciocana, str. Meșterul Manole, 9.
Întreprinderea IUVAS este specializată în confecâionarea produselor din tricot, care corespund cerințelor de calitate, dar și celor mai noi tendințe ale modei.
Este una din cele mai cunoscute firme de tricotaje din Republica Moldova, caracterizindu-se prin calitatea articolelor, dotarea tehnică a întreprinderii, promptitudinea în executarea și livrarea comenzilor, personal calificat, flexibilitate, prețuri accesibile.

Contacte

  • (+373 22) 47-80-29
  • (+373 22) 47-80-29
  • lilia_iuvas@mail.ru iuvassrl@mail.ru

Facebook

www.iuvas.com - all right reserved ®